Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrība lūdz LZAP sniegt ziņas par 2010.gada budžeta izpildi un 2011.gada budžeta projektu

 
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU
ADVOKĀTU PADOMEI
Brīvības bulvārī 34, Rīgā,
LV-1034
 
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Baznīcas ielā 20/22, Rīgā, LV-1010
 
Godātie kolēģi!
 
Ar 2009. gada 15.decembra lēmumu Nr. 223 Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir noteikusi jaunu atskaitījumu apmēru Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas budžetā.
 
Advokātu atbalsta biedrība ir gandarīta, ka tās priekšlikumi par atskaitījumu sistēmas grozīšanu guvuši atbalstu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulcē, kura 2009.gada 28.augustā ir uzdevusi Latvijas Zvērinātu advokātu padomei izskatīt Advokātu atbalsta biedrības priekšlikumu par izmaiņām atskaitījumu apmērā un to difirencēšanu atkarībā no kolēģu stāža advokatūrā.
 
Tomēr uzskatām, ka nepieciešams spert nākamo soli. Savu priekšlikumu esam iecerējuši ne tikai kā sociālā taisnīguma atjaunošanas līdzekli un palīdzību kolēģiem krīzes seku pārvarēšanā. Mūsuprāt, jaunā sistēma var palielināt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas budžeta ieņēmumus.
 
Tāpēc, izstrādājot 2011.gada budžetu, nepieciešams racionāli izmantot iegūtos naudas līdzekļus un savlaicīgi uzsākt darbu pie budžeta izstrādes, kuru ir paredzēts pieņemt 2011.gada 8.aprīlī Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulcē.
 
Advokātu atbalsta biedrība ir gatava ņemt dalību šajā darbā. Vēlamies atgādināt, ka jau 2010.gada budžeta izstrāde tika uzticēta komisijai, kuras sastāvā tika iekļauta kolēģe Madara Ripa (tagad - Ķirse) – Advokātu atbalsta biedrības biedre. Uzskatām, ka viņas pieredze var būt noderīga budžeta izstrādē arī šogad.
 
Lūdzam Latvijas Zvērinātu advokātu podomi sniegt informāciju par 2010.gada budžeta izpildi, par 2011.gada budžeta plānotajiem ieņēmumiem un uzdevumiem, 2011.gada budžeta projektu un tā izstrādes gaitu.
 
Ar cieņu,
 
 
Dmitrijs Skačkovs,
Advokātu atbalsta biedrības
Valdes priekšsēdētāja p.i.
2011. gada 28. februārī

Autors: Advokātu atbalsta biedrības valde

Publicēts: 01.03.2011

Avots: Advokātu atbalsta biedrības valde


« Atgriezties