Kā kļūt par AAB biedru?

LZAP sēžu protokoliem ir jābūt pieejamiem!

Latvijas Zvērinātu advokātu padomei
Brīvības bulvāris 34, Rīgā, LV-1050
 
 
 
2010.gada 16.septembrī
Par informācijas ievietošanu
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes
interneta vietnē
 
            Sekojot informācijai, kas tiek ievietota Latvijas Zvērinātu advokātu padomes interneta vietnē (www.advokatura.lv), esam konstatējuši, ka tajā ir atrodama nepilnīga informācija par Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēdēm, izskatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem.
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes interneta vietnē netiek publicēti padomes sēžu protokoli.
            Minētais apstāklis rada kolēģiem grūtības savlaicīgi iegūt informāciju par viņu ievēlētās institūcijas darbību. Īpaši tas attiecas uz kolēģiem, kas praktizē ārpus Rīgas.
            Mūsuprāt, protokolu publicēšana, un to ievietošana elektroniskā formātā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes interneta vietnē (www.advokatura.lv) ir nepieciešama. Tas arī vienlaikus ir ļoti ekonomisks veids kā iepazīstināt zvērinātus advokātus ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumiem (piemēram, nokopēt protokolu katram kolēģijas loceklim izmaksātu daudz dārgāk).
            Nav saprotams kāpēc Iekšējā komunikācijas komisija tik būtiskam jautājumam nepievērš uzmanību, it īpaši, kad šīs komisijas loceklis un Padomes loceklis Agris Bitāns jau 2009.gada maija kolēģijas kopsapulcē ir norādījis uz nepieciešamību veicināt zvērinātu advokātu operatīvu komunikāciju ar interneta starpniecību, kas nozīmē arī operatīvu padomes lēmumu pieejamību visiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem.
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA aicina Latvijas Zvērinātu advokātu padomi regulāri publicēt Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēžu protokolus interneta vietnes www.advokatura.lv sadaļā "advokātiem".
 
Ar cieņu,
                                                                                   
           ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS
           Valdes priekšsēdētāja 
           Maija Kalniņa

Autors: Advokātu atbalsta biedrības valde

Publicēts: 21.09.2010

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties