Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrības viedoklis par advokātu kopsapulces organizēšanu

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
Rīgā, 2020. gada 25. martā
 
Labdien, kolēģi!
Mēs visi esam saņēmuši e-pastu no Padomes ar aicinājumu paust savu atbalstu vienam no Padomes piedāvātajiem kopsapulces rīkošanas variantiem. Proti:
-         lemt par neklātienes kopsapulces un vēlēšanu organizēšanu, izmantojot attālinātās balsošanas iespējas.
Šajā sakarā Biedrība vēlas vērst Jūsu uzmanību uz sekojošo.
Ir acīmredzami, ka pašreizējā situācijā nedrīkst riskēt ar kolēģu veselību un rīkot kopsapulci paredzētajā laikā.
Tomēr advokāts, kurš deva zvērestubūt uzticīgs Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, arī ārkārtas situācijā nedrīkst atkāpties no valstij un sabiedrībai dotā solījuma.
Tāpēc ir būtiski atcerēties, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz iespēju kopsapulci novadīt attālināti. Jo vairāk, no Latvijas Republikas Advokatūras likuma 27. – 31. panta noteikumiem nepārprotami izriet, ka kopsapulcei ir jānotiek klātienē, kolēģiem debatējot par musu korporatīvās darbības jautājumumiem.
Šis ir vēlēšanu gads. Kopsapulcē ir paredzēts ievēlēt kolēģijas institūciju locekļus uz nākamo pilnvaru termiņu.
Saskaņā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu 4.1.5. punkta noteikumiem zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu, revīzijas komisijas locekļu un disciplinārlietu komisijas locekļu kandidātus ir tiesīgs izvirzīt jebkurš zvērināts advokāts, rakstveidā iesniedzot zvērinātu advokātu padomei vai kopsapulcei paziņojumu ar nominētā kandidāta vārdu un uzvārdu. Savukārt saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 30. panta noteikumiem vēlēšanas kopsapulcē izdarāmas pēc tam, kad kopsapulce apspriedusi darbības pārskatu un iepriekšējā gada budžeta izpildes pārskatu un noteikusi ievēlējamo Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļu skaitu.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu 4.1.5. punkta un Latvijas Republikas Advokatūras likuma 30. panta noteikumu izpilde garantē kolēģijas institūciju locekļu ievēlēšanu demokrātiskā ceļā.
Šajā vēstulē atturāmies no kritikas un vienīgi aicinām Jūs kā augsti kvalificētus juristus pieiet šai aptaujai ļoti nopietni, atbildīgi un profesionāli, cienot likumu un atceroties par advokāta zvērestu.
Ar cieņu:
Dmitrijs Skačkovs
Aleksandrs Kazačkovs
Maksims Abramovs
Gaļina Radiloveca
Daiga Siliņa
Viktors Gargažins
Zane Vilcāne
 
 
 

 

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 25.03.2020

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties