Kā kļūt par AAB biedru?

Par dalību IX Starptautiskā Juridiskā forumā Sanktpēterburgā 2019.gada 14.-18.maijā

2019.gada 14.-18.maijā Sanktpēterburgas Starptautiskajā juridiskajā forumā ir piedalījušies Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis, Advokātu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Skačkovs un LZAK Uzraudzības un kontroles komisijas loceklis Sergejs Hidašeli. Foruma ietvaros notika intensīva pieredzes un domu apmaiņa ar Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Krievijas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas u.c. valstu kolēģiem.
Cita starpā 2019. gada 15. maijā notika diskusijas sesija par advokāta honorāra jautājumiem, kurā kolēģi dalījās pieredzē un apsprieda veiksmes atlīdzības nozīmi, tās noteikšanas problēmas un īpatnības, kā arī dažādu valstu regulējumu attiecībā uz advokātam samaksāta honorāra atlīdzināšanu pusei, kuras labā taisīts nolēmums. Ar uzrunām un ziņojumiem par šiem tematiem uzstājās Vācijas federālās advokātu palātas priekšsēdētājs Ulrihs Veselss (Ulrich Wessels), Anglijas un Velsas advokātu kolēģijas vadītāja Kristīna Blelklousa (Christina Blacklows), Honkongas advokatūras pārstāve Melissa Penga (Melissa Pang), Parīzes advokātu palātas priekšsēdētāja Mari Perona (Marie Peron), Azerbaidžānas advokātu padomes priekšsēdētājs Anars Bagirovs, Armēnijas advokātu skolas direktors Simons Babajans u.c. kolēģi.
Diskusijā teiktais liecina ne tikai par veiksmes atlīdzības pieļaujamību un nepieciešamību, bet arī par tās arvien lielāku izplatību nacionālajās jurisdikcijās, tās stabilu starptautisko atzīšanu par svarīgu advokāta un klienta tiesību veicināšanas mehānismu. Ar gandarījumu ir jāatzīmē, ka Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss, kurš ticis pieņemts 2019.gada 12. aprīlī, šajā ziņā ir starp pasaules progresīvākajiem.
Reizē Krievijas kolēģi pauda bažas par to, ka Krievijā atsevišķos gadījumos tiesību piemērošanas praksē veiksmes atlīdzība tiek mākslīgi kriminalizēta, kas apdraud gan advokātu profesionālo darbību, gan personas tiesības uz advokāta kvalificēto palīdzību un tās sniedzēja brīvo izvēli.
Citu foruma pasākuma laikā Francijas un Krievijas kolēģi stāstīja par savu kolēģiju speciālajām institūcijām, kam uzdota advokātu tiesību aizsardzība, bet Francijas advokatūras pārstāvji aicināja pievienoties starpkolēģiju sadarbības organizācijai, kura pilda analogu funkciju (Observatoire Internationale des Avocats en Denger – Starptautiskais novērotājs advokātiem, kuri apdraudēti).
Foruma laikā notika arī citi saturīgi un jēgpilni pasākumi, apspriesti citi advokātu profesionālās darbības un advokātu organizāciju sadarbības jautājumi. Saskarsmē starp dažādu valstu kolēģiem valdīja draudzības, koleģialitātes un profesionālo interešu gars, kura pamatā ir kopīgas vērtības un kopīgs advokāta misijas redzējums.

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 29.05.2019

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties