Kā kļūt par AAB biedru?

LZAP atbalsta biedrības ierosinājumu: valsts amatpersonas nedrīkst atbrīvot no maksājumiem kolēģijas uzturēšanai

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
Rīgā, 2019.gada 29.janvārī
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMEI
Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050
Godātie kolēģi!
 
Ar 2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā jaunie noteikumi par maksājumiem kolēģijas uzturēšanai. Šie noteikumi beidzot atjauno taisnīgumu attiecībā uz aptuveni 609 kolēģiem, kuru īpatsvars kolēģijā ilgu laiku ir bijis ap 45%, bet ieguldījums kolēģijas budžetā ap 58-60%, tādējādi finansiāli noslogojot šo kategoriju par 128-130% (ņemot vērā maksājuma īpatsvara attiecību pret šo kolēģu īpatsvaru skaitliskā ziņā). Ar 1.janvāri šie kolēģi beidzot maksās EUR 30 mēnesī, nevis EUR 35.
 
Tomēr ir jālikvidē arī tās netaisnības, kuras rada ārējais, Advokatūras likumā paredzētais regulējums.
 
Var visādi vērtēt kolēģu izteikumu saturu un formu par kolēģijas finansiālo darbību, taču  grūti nepiekrist kolēģu vidū izskanējušam viedoklim, ka nepamatoti Latvijas Republikas Advokatūras likuma 22.panta 2.daļas pēdējais teikums atbrīvo valsts amatpersonas no maksājumiem kolēģijas uzturēšanai darbības apturēšanas laikā.
 
Ir jāpiekrīt, ka, pirmkārt, valsts amatpersonas saņem pietiekoši labus un stabilus ienākumus, kuru apmērs ļauj viņām bez īpašām grūtībām pildīt savas finansiālās saistības pret advokatūru arī darbības apturēšanas laikā.
 
Otrkārt, ir jāpiebilst, ka saiknes saglabāšanai ar advokāta profesiju ir jāizpaužās ne tikai kā atrašanās advokātu sarakstā vai advokāta nosaukuma lietošanai politiskajās debatēs. Ja prasība piedalīties kolēģijas uzturēšanā šķiet personai pārmērīga, iespējams, šai personai ir jāizvēlas cita profesija un jāveido sava karjera politikā, tiesneša vai prokurora amatā utt.
 
Treškārt, ļoti daudzi kolēģi, neskatoties uz atrašanos valsts amatpersonu statusā un iespēju izmantot likumā paredzēto privilēģiju, godprātīgi izdara maksājumus kolēģijas uzturēšanai.
 
2019. gada 23. janvārī Saeima ir izteikusi uzticību Kr.Kariņa vadītajam Ministru kabinetam. Zinot, ka jauna tieslietu ministra un mūsu kolēģa J.Bordāna politiskās pārliecības pamatā ir bezkompromisa tiesiskums, nevar būt ne mazāko šaubu, ka gan tieslietu ministrs, gan Tieslietu ministrija kā iestāde demonstrēs augsto demokrātijas standartu piemēru un neaizstāvēs valsts amatpersonu privilēģijas, kuras neattaisno nekāds leģitīms mērķis.
 
Tāpēc uzskatam, ka tieši tagad ir laiks vērsties Tieslietu ministrijā ar attiecīgo priekšlikumu, izstrādājot likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā’’, izslēgt no likuma teksta 22.panta 2.daļas pēdējo teikumu.
Lūdzam apsvert šādu priekšlikumu iesniegšanu Tieslietu ministrijai.
 
Ar cieņu:
 
Dmitrijs Skačkovs
 
Aleksandrs Kazačkovs
 
Gaļina Radiloveca
 
Daiga Siliņa

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 06.02.2019

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties