Kā kļūt par AAB biedru?

LZAP izskata un atstāj atklātus priekšlikumus labot kļūdas kredītiestāžu likvidatoru atlasē

LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMEI

Godātie kolēģi!

 

Lūdzu iekļaut Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2018.gada 20.novembra sēdes darba kārtībā un atbalstīt šādus priekšlikumus:

 

-         atlaist pilnā sastāvā Komisiju finanšu un nodokļu jautājumu risināšanai (KFNJR),

-         konceptuāli nolemt, ka turpmāk kredītiestāžu likvidatoru atlases rezultātus apstiprina un to tiesiskumu pārbauda Latvijas Zvērinātu advokātu padome,

-         uzaicināt likvidatoru atlasē iesaistītos kolēģus izteikt priekšlikumus par uzlabojumiem likvidatoru kandidātu atlases regulējumā,

-         pilnvarot Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisiju apkopot minētos priekšlikumus un sagatavot kredītiestāžu likvidatoru atlases noteikumu jaunu projektu pieņemšanai LZAP un saskaņošanai ar FKTK un Konkurences padomi.

 

Uzsverams, ka priekšlikumi ir vērsti ne tikai uz atlases procesā iesaistīto kolēģu tiesību un ar likumu aizsargāto interešu realizāciju. Šo kolēģu intereses ir svarīgas, taču par daudz nozīmīgākiem uzskatu citus apstākļus, kuri skar visu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju, nevis tikai potenciālos kredītiestāžu likvidatorus.

 

Uz šo brīdi KFNJR priekšsēdētāja vietnieks M.Bunkus ir nogalināts, diviem no KFNJR locekļiem ir radušies būtiski šķēršļi savu pienākumu pildīšanai Kolēģijas institūcijās.

 

Nedomāju, ka šie apstākļi pozitīvi ietekmē KFNJR, LZAP un advokatūras tēlu un reputāciju, it īpaši tad, kad atsevišķi politiski spēki velta KFNJR un LZAP darba rezultātiem nesaudzīgu kritiku, kuras forma var būt nepieņemama, bet kuras saturu nevar pilnībā atstāt bez ievērības.

 

Arī medijos kredītiestāžu likvidācijas temats tiek atspoguļots ļoti asi un kontekstā ar iespējamām koruptīvām shēmām un citādi prettiesiskām darbībām. Cita starpā mūsu kolēģis J.Kārkliņš darīja sabiedrībai zināmu, ka vismaz 20 personas sniedza viņam informāciju par iespējamiem likuma pārkāpumiem, kuru mērķis bija panākt AS ‘’AB LV bank’’ piespiedu likvidāciju. Rodas jautājums, vai kredītiestāžu likvidatoru kandidātu atlases process arī nebija pakārtots šim vai līdzīgam mērķim un saistīts ar kādiem iespējamiem likuma pārkāpumiem.

 

Visbeidzot, likvidatoru kandidātu atlases process tika vērtēts kompetentās valsts institūcijās un atzīts par juridiski nekorektu un interešu konflikta pazīmes saturošu.

 

Tā, LZAP adresētajā  2018.gada 30.oktobra vēstulē Konkurences padome pamatoti konstatē, ka formāli pastāv vienlīdzīgas iespējas kandidēt (pieteikties) uz potenciālu kredītiestāžu likvidatora amatu, tomēr vienlīdzīgas iespējas kandidēt nenodrošina un negarantē, ka potenciālie kredītiestāžu likvidatoru kandidāti tiks objektīvi un neitrāli vērtēti, jo faktiskajā kandidātu atlases procedūrā redzamas pirmšķietamas interešu konflikta pazīmes. Proti, KP ieskatā LZAP izveidotajai Komisijai nodokļu un finanšu jautājumu risināšanai deviņu komisijas locekļu sastāvā ir pienākums veikt darbības (kandidātu atlasi), kas var ietekmēt šo pašu komisijas locekļu pārstāvētos zvērinātu advokātu birojus, jo daļa no komisijas locekļiem ir darba tiesiskajās attiecībās ar tiem pašiem zvērinātu advokātu birojiem, kurus pārstāv atlasē dalību ņēmušie un, iespējams, izvēlētie kredītiestāžu likvidatora kandidāti.

 

Loģiski, ka šādi secinājumi norāda uz nepieciešamību atjaunot LZAP kontroli pār atlases procesu un rezultātiem. Un tikpat loģiski un kolēģu interesēm atbilstoši būtu saglabāt LZAP rokās likvidatoru kandidātu atlases funkciju, nevis to pilnībā atdot valsts institūcijām.

 

Turpretī, KP argumentētas kritikas ignorēšana palīdzētu tiem spēkiem, kuri vēlas un jau kopš 2017.gada pavasara mēģina pakļaut Kolēģijas institūcijas KNAB kontrolei, nereti piesaucot kā šādas kontroles mērķi tieši interešu konfliktu apkarošanu un novēršanu Kolēģijas institūciju lēmumos.

 

Uzskatu, ka priekšlikumu izskatīšana un atbalstīšana LZAP tieši 2018.gada 20.novembra sēdē būtu ļoti savlaicīga, ņemot vērā to, ka 2018.gada 22.novembrī ir paredzēta Padomes priekšsēdētāja kolēģa J.Rozenberga tikšanās ar FKTK un KP pārstāvjiem sakarā ar šo pašu jautājumu – kredītiestāžu likvidatoru kandidātu atlases pilveidošana.

 

Lai nebūtu pārpratumu vai pārmetumu, informēju, ka šos priekšlikumus un to pamatojmu atļaušos darīt zināmu plašākam kolēģu lokam – vispirms tiem, kuri aktualizēja šo jautājumu. Domāju, ka atklātība šī jautājuma risināšanā var izslēgt vismaz daļu no nevajadzīgām spekulācijām par to.

 

Ar cieņu:

Dmitrijs Skačkovs

Latvijas zvērinātu advokātu padomes loceklis

 

 

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 26.11.2018

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties