Kā kļūt par AAB biedru?

Padome piešķīrusi atlīdzību EUR 10000 par Kolēģijas pārstāvēšanu piecu mēnešu laikā. Biedrība aicina Padomi pieņemt taisnīgus un racionālus noteikumus atlīdzības jautājumos

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
Rīgā, 2018.gada 15.oktobrī
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMEI
Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050
Godātie kolēģi!
 
2018.gada 28.augustā pēc kolēģa A.Rukmaņa priekšlikuma Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir pieņēmusi lēmumu Nr.130, ar kuru nolēma kolēģiem A.Rukmanim, A.Kļavai un A.Bulei izmaksāt atlīdzību kopsummā EUR 10 000 apmērā par Kolēģijas pārstāvību Eiropas Padomes Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu ieviešanas novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) darba grupās laika posmā no 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim.
 
Līdz šim par vispārpieņemtu Latvijas Zvērinātu avokātu kolēģijā varēja atzīt uzskatu, ka darbs Kolēģijas institūcijās ir goda pienākums, par kuru nav izmaksājama atlīdzība, izņemot LZAP priekšsēdētāja un vietnieka amatus, kuru statuss ir īpašs.
 
Tomēr kolēģa A.Rukmaņa iniciatīvu var vērtēt ne tikai kā atkāpšanos no šī pareizā principa, bet arī kā pozitīvu jauninājumu, protams, ja tas nav iecerēts kā privilēģija.
 
Diez vai pastāv šaubas par to, ka kolēģi A.Rukmanis, A.Kļava, A.Bule nav vienīgie, kuri pilda advokatūrai svarīgus uzdevumus un pārstāv Kolēģiju kādā nozīmīgajā jomā. Līdz ar to, aktuāls un pamatots kļūst jautājums par atlīdzības piešķiršanu arī citiem kolēģiem, kuri strādā citās institūcijās vai pārstāv Kolēģiju citās valsts institūciju darba grupās.
 
Esam pārliecināti, ka šāda jauna prakse varētu gūt plašu atbalstu Latvijas advokātu vidū, taču tikai tad, ja atlīdzības piešķiršanas nosacījumi būs caurskatāmi un taisnīgi, saprotami un atbilstoši reālajam veikumam. Ir svarīgi, lai atlīdzības apmērs būtu arī samērīgs ar Kolēģijas budžeta kopējo apjomu. Pretējā gadījumā atlīdzības izmaksāšana Kolēģijas institūcijas locekļiem var novest pie Kolēģijas budžeta līdzekļu pārtēriņa un pie tā, ka tiks palielināti maksājumi Kolēģijas uzturēšanai. Ievērojot pat vispārīgas ziņas par iepriekš minēto lēmumu Nr.130, šādu perspektīvu nevar izslēgt.
 
Turklāt, uzskatām, ka Latvijas zvērinātiem advokātiem ir tiesības zināt par šādiem Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumiem, lai savu viedokli par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2018.gada budžeta izpildi un 2019.gada budžeta projektu formulētu savlaicīgi, nevis kopsapulces dienā.
 
Ņemot vērā iepriekš teikto, mēs aicinām Padomi:
 
  1. Kolēģu zināšanai publicēt Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2018.gada 28.augusta lēmumu Nr.130, kā arī turpmāk publicēt lēmumus, kuri skar Kolēģijas finanses un citus svarīgus jautājumus.
  2. Izstrādāt vispārīgus principus un atlīdzības sistēmu par darbību visās Kolēģijas institūcijās, lai noteikumi būtu taisnīgi un visiem vienādi.
 
No savas puses noteikti iesniegsim priekšlikumus, lai diskusija šajā jautājumā būtu konstruktīva.
 
Ar cieņu,
 
Dmitrijs Skačkovs
valdes priekšsēdētājs
 
Aleksandrs Kazačkovs
valdes priekšsēdētāja vietnieks
 
Gaļina Radiloveca
valdes locekle
 
Daiga Siliņa
valdes locekle

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 16.10.2018

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties