Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrība iesniedz Padomei priekšlikumus par finanšu jautājumiem

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
Rīgā, 2017.gada 20.septembrī
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMEI
Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050
 
Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas finanšu politikas pamatnostādnēm
 
Godātie kolēģi!
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2017.gada 5.septembra sēdē ticis apspriests Kolēģijas finanšu stāvoklis un priekšlikums reformēt atskaitījumu sistēmu.
 
Advokātu atbalsta biedrībā šie jautājumi arī tika pārrunāti.
 
Vēlamies izteikt šādus apsvērumus un priekšlikumus:
 
  1. Būtu lietderīgi organizēt elektronisko aptauju, uzdodot vienīgo jautājumu: vai kolēģi atbalsta vienādu atskaitījumu apmēru visiem vai diferenciācijas saglabāšanu atkarībā no stāža Kolēģijā?
  2. Mūsuprāt, pareizi būtu sadalīt Kolēģijas uzturēšanas finansiālo slogu vienmērīgāk pa stāžu grupām, bet tomēr saglabāt šīm grupām diferencēto atskaitījumu apmēru.
  3. Var apsvert lielāka atskaitījuma apmēra noteikšanu personām, kuras nākotnē iestāsies Kolēģijā, nekā esošjiem Kolēģijas locekļiem. Tomēr ir jāapzinās, ka jaunuzņemamo personu skaits nav tik liels, lai tādā veidā būtiski palielinātu Kolēģijas ieņēmumus, ja vien netiek noteikts vienreizējs atskaitījums EUR 5000-10000 apmērā pirmajā darbības gadā personām, kuras kļūst par advokātiem, bet nav bijuši zvērinātu advokātu palīgi.
  4. Kolēģu sociālais atbalsts, kultūras, sporta un labdarības projekti finansējami no speciālajiem fondiem, ievērojot labprātības principu un Advokatūras likuma 23.pantu, kurš paredz iespēju tādus fondus veidot no advokātu iemaksām, kā arī no fizisko un juridisko personu ziedojumiem.
  5. Līdzekļi kultūras, sporta un labdarības projektu finansēšanai vācāmi ad hoc, lai kolēģi varētu vērtēt katru šādu projektu individuāli un izvēlēties, kuru projektu viņi vēlas atbalstīt.
  6. Palielinot atskaitījumus, ir jāizvērtē iespēja samazināt Kolēģijas izdevumus, īpaši vislielāko pozīciju, - apmācību organizēšanu.
  7. Jebkādus grozījumus ir vērts izdarīt tikai pēc aprēķiniem, kuri pamato to nepieciešamību un novērtē ietekmi uz Kolēģijas budžetu.
 
Iespējams, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas finanšu politikas pamatnostādnes būtu formulējamas tiesībpolitikas plānošanas dokumentā.
 
Ar cieņu,
 
Dmitrijs Skačkovs
Valdes priekšsēdētājs

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 20.09.2017

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties