Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrība aicina izmantot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības regulējuma izmaiņas kolēģu labā

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padomei
Elizabetes iela 63-1,
Rīga, LV-1050
Rīgā, 2017. gada 23. janvārī
 
Godātie kolēģi!
 
2017.gada 6.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību".
 
Noteikumu 42.punkta un 44.punkta jaunas redakcijas paredz paziņojumu par juridiskās palīdzības sniegšanu apstiprināšanu pie zvērinātu advokātu vecākajiem. Šis jauninājums, protams, rada zināmu papildus darbu gan advokātiem, gan advokātu vecākajiem, un to diez vai varētu uzskatīt par visu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības problēmu galīgu atrisinājumu.
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padome vienmēr ir centusies neiejaukties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas jautājumu risināšanā, cerot, ka kolēģi paši ir pietiekami saprātīgi cilvēki, lai par visiem jautājumiem savā starpā vienotos.
 
No Ministru Kabineta noteikumu normām redzams, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pašpārvaldes, - šajā gadījumā advokātu vecāko loma valsts juridiskās palīdzības administrēšanā palielinās.
 
Šāda situācija ir jāizmanto kolēģu labā. Pēc mūsu domām, pirmkārt, ievērojot advokātu vecāko darba pieaugumu, kurš izriet no minētajiem grozījumiem, ir izvirzams priekšlikums valsts institūcijām palielināt advokātu vecāko atalgojumu.
 
Otrkārt,ja šāda iniciatīva gūs atbalstu, risināms jautājums par atlīdzības palielināšanu, kura tiek maksāta advokātiem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību.
 
Lūdzam neatstāt šo priekšlikumu bez ievērības un nekavējoties virzīt vismaz tā pirmo daļu – par atlīdzības palielināšanu advokātu vecākajiem.
 
Ar cieņu,-
 
Dmitrijs Skačkovs
valdes priekšsēdētājs

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 25.01.2017

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties