Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrības priekšlikums par Kolēģijas jubilejas svinību izdevumu segšanu

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
 
Rīgā, 2015.gada 10.novembrī
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMEI
Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050
 
 
            Par Latvijas advokatūras 95  gadu jubilejas svinībām
 
2016. gada 16. martā Latvijas advokatūra svinēs 95 gadu jubileju. Esošā prakse liecina, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija savu dzimšanas dienu atzīmē katrus piecus gadus, pieaicinot viesus, organizējot konferences un rīkojot svinīgus pasākumus un vakariņas, kas stiprina Latvijas advokatūras tēlu sabiedrībā un veicina kolēģu saliedētību.
 
Arī 2016. gadā Latvijas advokatūra svinēs dzimšanas dienas apaļo datumu.
 
            Advokātu atbalsta biedrība uzskata, ka Latvijas advokatūras gadadienas svinības ir laba iespēja ne tikai popularizēt advokatūras tēlu, bet arī atgādināt sabiedrībai par to, ka advokatūra ir tiesiskās valsts neatņemama sastāvdaļa. Latvijas simtgadei tuvojoties, ir nepieciešams atgādināt sabiedrībai par mūsu profesijas nopelniem Latvijas labā.
 
Ņemot vērā, ka uz 95. gadadienas svinībām tiek aicinātas gan valsts augstākās amatpersonas, gan citas tiesu sistēmai piederīgas personas, svinībām jānotiek atbilstošā līmenī.
 
Provizoriskās izmaksas 95 gadu jubilejas svinībām sastādīs aptuveni 50’000,00 euro, kas ir ievērojama summa šobrīd esošajam Kolēģijas budžetam. Tādēļ Advokātu atbalsta biedrība vēršas pie Latvijas Zvērinātu advokātu padomes ar priekšlikumu aicināt kolēģus atbalstīt Latvijas advokatūras 95 gadu jubilejas rīkošanu un sniegt atbalstu jubilejas rīkošanai nepieciešamo izdevumu segšanā.
 
            Uzskatām, ka šis aicinājums gūs lielu atsaucību, kā no individuāli praktizējošu advokātu, tā arī no advokātu biroju puses.
 
            Ar cieņu,-
 
Dmitrijs Skačkovs,
valdes priekšsēdētājs
 
Aleksandrs Kazačkovs,
valdes priekšsēdētāja vietnieks
 
Maksims Abramovs,
valdes loceklis
 
Gaļina Radiloveca,
valdes locekle
 
Daiga Siliņa,
valdes locekle
 
 
 

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 10.11.2015

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties