Kā kļūt par AAB biedru?

Kontakti

Kontaktinformācija

Biedrība „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA”
vienotās reģistrācijas Nr. 50008144561
juridiskā adrese Elizabetes iela 63-5, Rīga, LV-1050

kontakttālrunis +(371) 27784337

biedrības valdes e-pasts biedriba@latvijas-advokats.lv

majas lapas redaktora e-pasts admin@latvijas-advokats.lv

Bankas konta rekvizīti

Biedrība „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA”
Konta Nr. LV77HABA0551026147988
Banka AS „Swedbank”
Bankas kods HABALV22