Kā kļūt par AAB biedru?

Ziņu un publikāciju arhīvs

In Memoriam Aivars Niedre

Mūžībā aizgājis Aivars Niedre, - praktiķis un zinātnieks, krimināltiesību eksperts un daudzu likumprojektu autors, tiesībaizstāvis un atzītais advokatūras līderis. Vairāk »

Mirusi kolēģe Māra Krasovska

Mirusi kolēģe Māra Krasovska. Bēres notiks trešdien, 2017.gada 7.jūnijā, plkst. 15.00, Baltezera kapos. Vairāk »

Paldies par uzticību, kolēģi!

Advokātu atbalsta biedrības un katrs savā vārdā sakam paldies visiem kolēģiem, kuri uzticējuši mums atbildību strādāt Kolēģijas institūcijās! Vairāk »

Programma 2017.gada vēlēšanām

Godātie kolēģi! 2009.gada 31.jūlijā Advokātu atbalsta biedrība (AAB) tika nodibināta ar mērķi vienot un stiprināt mūsu, advokātu, profesionālo korporāciju – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju. Esam pateicīgi gan par kolēģu palīdzību un padomu, gan par konstruktīvu un pamatotu kritiku. Pateicoties kolēģu atbalstam, AAB izvirzītie pretendenti guva panākumus Kolēģijas institūciju vēlēšanās 2011.gadā un 2014.gadā. Arī 2017.gadā piedalīsimies vēlēšanās un aicinām balsot par mūsu izvirzītajiem kandidātiem, tādējādi atbalstot un pozitīvi novērtējot AAB līdz šim paveikto advokatūras labā. Vairāk »

Mūžībā aizgājis kolēģis Aleksandrs Ogurcovs

Šodien ir miris viens no izcilākajiem Latvijas advokātiem Aleksandrs Ogurcovs. Advokātu atbalsta biedrība izsaka savu līdzjūtību kolēģa A.Ogurcova tuviniekiem un visiem kolēģiem. Izvadīšana notiks 2017.gada 21.februārī, plkst. 12.00, Dievmātes Pasludināšanas baznīcā Gogoļa ielā 9, Rīgā. Vairāk »

Krīze Ētikas komisijā un Biedrības priekšlikumi ētikas un disciplināratbildības jautājumu sakārtošanai

2016.gada 28.jūlijā no amata atkāpās LZAP Ētikas komisijas priekšsēdētājs Andris Eģītis. 2016.gada 18.augustā atkāpās LZAP Ētikas komisijas locekle Anita Tamberga.Advokātu atbalsta biedrībā tika apspriesta situācija Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijā, un 2016.gada 24.augustā Biedrība izteica Latvijas Zvērinātu advokātu padomei savu viedokli un priekšlikumus ētikas un disciplināratbildības jautājumu sakārtošanai. Vairāk »

Bijušo KNAB darbinieku iesniegumi par uzņemšanu advokatūrā ir jāvērtē padziļināti

Šodien Advokātu atbalsta biedrība ir vērsusies ar vēstuli Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, aicinot Kolēģijas pārvaldes institūciju vērtēt ar īpašu uzmanību bijušo KNAB amatpersonu iesniegumus, ja tādi būs. Vēstulē teikts: "Pieredze liecina, ka atsevišķās valsts amatpersonas uzskata Latvijas advokatūru par to kluso ostu, kurā varēs atpūsties no smaga izmeklēšanas darba un vienlaikus veiksmīgi izmantot gūto pieredzi un sakarus izmeklēšanas iestādēs. Tikpat vispārzināms ir fakts, ka, izmantojot procesa virzītāju pilnvaras, daudzas izmeklēšanas iestāžu amatpersonas nereti un diezgan rupji pārkāpj personu tiesības uz advokāta juridisko palīdzību. Esam pārliecināti, ka cilvēkiem ar šādu dzīves pieredzi un vērtību sistēmu nav vietas mūsu rindās(...)" Vairāk »

Kā risināt atskaitījumu parādu problēmu? Advokātu atbalsta biedrības priekšlikums

Šogad sāka savu darbu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Budžeta komisija, kuru Padome izveidoja, piekrītot 2015.gada kopsapulcē izteiktajiem mūsu biedrības kolēģu viedoklim, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas budžets ir jāsāk veidot savlaicīgi, kā arī ir jāatrisina vairākas problēmas, kuras ir uzkrājušās gadu garumā. Viena no šīm problēmām ir ilgstoša atskaitījumu nemaksāšana no daudzu kolēģu puses. Tā, 2014.gada atskaitījumu parāds sasniedz 25806,- EUR. Vairāk »

Par jaunāko tiesu praksi: nav pieļaujams aizstāt advokātu, neievērojot personas tiesības uz aizstāvību

Medijos, politiskajās partijās, tiesās un sabiedrībā aizvien biežāk izskan viedoklis, ka pie tiesu sistēmas neefektivitātes ir vainīgi pamatā negodprātīgi advokāti, kuri novilcina lietu, it īpaši krimināllietu, izskatīšanu. Nav noliedzams, ka šāds viedoklis ne tikai ir pretrunā ar faktiem, bet tā kultivēšana veicina cilvēktiesību nepamatotus ierobežojumus Latvijas Republikas tiesu sistēmā. Advokātu atbalsta biedrības viedoklis, kurš pamatā sakrīt ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes viedokli, vienmēr ir bijis un paliek nemainīgs: advokātam ir jāatbild par savu pienākumu precīzu izpildi un jāizturās pret tiesu ar cieņu, taču šādai cieņai ir jābūt abpusējai. Vairāk »

Zemes dzīļu tiesiskā regulējuma maiņas iecere draud ar nacionalizāciju

"Advokātu atbalsta biedrība" (Biedrība) stingri iebilst pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Ministru Kabineta rīkojuma projektu "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei", jo tajā trūkst skaidra un konsekventa Latvijas valsts un īpašumtiesību attīstības virziena. Vairāk »

Biedrība aicina Kolēģijas institūcijas veicināt strīdu mierīgu risināšanu starp kolēģiem

Gadījums ar kolēģi M.Miķelsonu ir aktualizējis vairākas problēmas. Neskatoties uz to, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk tekstā - ‘’Padome’’) cenšas ierobežot pieeju informācijai par sūdzībām pret advokātiem, iesaistītās puses pašas uzsāka publisku polemiku. Rezultātā, viens konkrēts notikums būtiski ietekmē advokātu lomas uztveri sabiedrībā, kļuvis vispārzināms un var tikt apspriests atklāti. Tāpēc vēlamies izteikt dažus secinājumus un priekšlikumus pārliecībā, ka konstruktīvs dialogs vienmēr spēj nest labākus augļus, nekā sašutuma vēstules, savstarpēji pārmetumi vai formāli argumenti. Vairāk »

Traģiski gājis bojā kolēģis Andris Grūtups

Advokātu atbalsta biedrība izsaka līdzjūtību kolēģa tuviniekiem. Vairāk »

Mācību atsākšana septembrī

2013.gada septembrī Biedrība atsāks mācību pasākumu organizēšanu ar semināru par operatīvo informācijas analīzi. Vairāk »

Biedrības viedoklis Satversmes tiesai par Civilprocesa likuma 33.panta 3.daļu

Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas (turpmāk – Satversmes tiesa) 2013.gada 1.marta lēmumu, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20.pantu, Satversmes tiesa ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 33. panta trešās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam” pēc SIA „Gardie Visdari” (turpmāk - Lieta) pieteikuma (pieteikums Nr.22/2013), atteicās ierosināt lietu daļā par Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkta atbilstību Satversmes 91. un 92.pantam, kā arī nolēma uzaicināt Latvijas Republikas Saeimu līdz 2013.gada 1.maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Ar Satversmes tiesas 2013.gada 27.jūnija lēmumu Satversmes tiesa, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 22.panta otrās daļas 2.punkta noteikumiem, nolēmusi atzīt Advokātu Atbalsta Biedrību (turpmāk – „Biedrība”) par pieaicināto personu Lietā, uzaicināt Biedrību līdz 2013. gada 23.jūlijam rakstveidā izteikt viedokli par jautājumiem, kuriem pēc Biedrības ieskata varētu būt nozīme Lietā, tostarp norādot konkrētus jautājumus (turpmāk - Lēmums). Biedrība sniedz Satversmes tiesai šādu viedokli: Vairāk »

2013.gada 12.jūnijā notiks nodarbība par operatīvo informācijas analīzi

Advokātu atbalsta biedrība sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi organizē mācību pasākumu – semināru un praktisku nodarbību, kura notiks 2013.gada 12.jūnijā plkst. 18.00 Tiesu nama Konferenču zālē 4.stāvā, Abrenes ielā 3, Rīgā. Mācību pasākuma temats – ‘’Operatīvā informācijas analīzes’’. Paredzamais ilgums - 2-3 akadēmiskas stundas. Lektors – zvērināts advokāts dr.iur. Juris Beikmanis. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība un vairāki advokāti lūdz piešķirt Aivaram Niedrem papildus pensiju par īpašiem nopelniem

Advokātu atbalsta biedrība un vairāki zvērināti advokāti, tās biedri, griezušies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē ar ierosinājumu piešķirt kolēģim Aivaram Niedrem papildus pensiju par īpašiem nopelniem. LZAP adresētās vēstules teksts lasāms šeit. Vairāk »

2013.gada 22.maijā notiks mācības par LZAP disciplināru praksi

Advokātu atbalsta biedrība sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi organizē mācību pasākumu - semināru, kurš notiks 2013.gada 22.maijā plkst. 18.00 Tiesu Namā Abrenes ielā 3, 4.stāvā (konferenču zālē) Semināra temats – ‘’Latvijas Zvērinātu advokātu padomes disciplinārā prakse’’. Paredzamais ilgums 2-3 akadēmiskas stundas. Lektore – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska. Vairāk »

2013.gada 20.martā notiks seminārs par negodīgu konkurenci

Advokātu atbalsta biedrība sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi organizē mācību pasākumu - semināru, kurš notiks 2013.gada 20.martā plkst. 18.00 Baznīcas ielā 20/22, 3.stāvā, Rīgā zvērinātu advokātu biroja ‘’MAQS LAW FIRM’’ telpās. Semināra temats – ‘’Negodīga konkurence’’. Lektors – dr. iur. zvērināts advokāts Lauris Rasnačs. Vairāk »

Biedrības gada sapulce

Advokātu atbalsta biedrības valde aicina biedrības biedrus piedalīties biedrības gada kopsapulcē, kura notiks 2012. gada 4. jūlijā plkst. 17.00 Duntes ielā 34, Rīgā ar šādu darba kārtību: 1. Biedrības institūciju pārvēlēšana. 2. Gada pārskata apstiprināšana. 3. Biedrības turpmāka darbība un tās iespējama programma. 4. Citi jautājumi. Vairāk »

Par kopsapulces lēmumprojektu ‘’Par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu (tālāk apmācību)”

Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk – ‘’LZAP’’) virza izskatīšanai 2012.gada 30.marta advokātu kopsapulcē lēmumprojektu ‘’Par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu (tālāk apmācību)” (dokumenta pareizrakstības īpatnības saglabātas). Sakarā ar lēmumprojektu ‘’Par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu (tālāk amācību)” lūdzam Jūs pievērst uzmanību šādiem apsvērumiem: Vairāk »

Biedrība neatbalsta samazinātā atskaitījumu apmēra atcelšanu advokātēm-māmiņām

Advokātu atbalsta biedrība šodien griezās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē ar vēstuli, kurā iebilst pret Padomes lēmumu, ar kuru atcelts samazinātais atskaitījumu apmērs zvērinātiem advokātiem vai zvērinātu advokātu palīgiem - sievietēm, kurām ir bērns (bērni) līdz 3 gadu vecumam. Publicējam gan vēstules tekstu, gan arī kolēģa L.K. iesniegumu, kuru Padome uzskatīja par pietiekamu pamatu savam lēmumam. Vairāk »

Advokatūras pārstāvji piedalās Saeimas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē

2012.gada 31.janvārī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis E.Radziņš un Advokātu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs un Advokātūras normatīvo aktu grozījumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.Skačkovs piedalījās Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē, skaidrojot advokātu viedokli par iecerētajiem grozījumiem likumdošanā, kuru mērķis ir tiesu procesu paātrināšana un efektivizēšana. Vairāk »

IN MEMORIAM Vija Jākobsone

Mūžībā aizgājusi kolēģe Vija Jākobsone, izcila juriste ar īsteni valstisku, bet vienlaikus humānu un cilvēcisku skatījumu uz savu profesiju un dzīvi, talantīga zinātniece un praktiķe, kuras ieguldījums likumdošanā ir milzīgs, pasniedzēja, kuras lekcijas un semināri vienmēr bijuši aizraujoši un interesanti. Vairāk »

Biedrības viedoklis par Padomes lēmumprojektu „Par jurista darbu advokātu birojos”

Advokātu atbalsta biedrība atbalsta Padomes lēmumprojektu „Par jurista darbu advokātu birojos”, tomēr aicinot Padomi nepieļaut netaisnību pret biroju juristiem un stingrāk vērtēt tā saucamos ''kakta advokātus''. Biedrības vēstules teksts lasāms šeit. Vairāk »

21.oktobrī notiek biedru neformālā tikšanās

2011.gada 21.oktobrī plkst.17.00 Duntes ielā 34, Rīgā zvērinātu advokātu biroja ''Platacis&Partneri'' telpās notiek Advokātu atbalsta biedrības biedru neformāla tikšanās, uz kuru tiek laipni aicināti biedri un viņu draugi. Vairāk »

Oktobrī plānota neformāla biedru tikšanās

Godātie Advokātu atbalsta biedrības biedri! Esam nodarbojušies ar daudzām nopietnām problēmām, un ir pienācis laiks pavadīt laiku kopā arī neformālā gaisotnē. Vairāk »

Biedrības atbilde Padomei: Metodiskie norādījumi atceļami.

2011.gada 1.jūlijā Latvijas Zvērinātu advokātu padome paziņojusi Advokātu atbalsta biedrībai, ka neatcels t.s. ''Metodiskos norādījumus'', lai gan, atsaucoties uz biedrības aicinājumu, šādus lūgumus Padomei ir adresējuši daudzi kolēģi. Zemāk lasāma Advokātu atbalsta biedrības atbilde Padomei. Vairāk »

Kolēģe L.Baltmane-Zepa pāriet tiesneša darbā

2011. gada 19. jūlijā esam saņēmuši kolēģes Līgas Baltmanes-Zepas 2011. gada 15. jūlija iesniegumu ar paziņojumu par izstāšanos no biedrības „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” sakarā ar stažēšanās uzsākšanu tiesneša amatā. Vairāk »

Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas viedoklis par A.Niedres piezīmēm par likumprojektiem

Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsūtījusi kolēģiem zvērināta advokāta A.Niedres piezīmes par Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas izstrādātajiem likumprojektiem. Komisijas viedoklis šajā jautājumā arī tika izsūtīts kolēģiem un tiek publicēts šeit. Vairāk »

Parakstu vākšana par LZAP ''Metodisko norādījumu'' atcelšanu

Kolēģi! Advokātu atbalsta biedrība, pārrunājot situāciju biedrības valdes sēdē, kā arī ar kolēģiem, kas nav biedrības biedri, secinājusi, ka pēc daudzu kolēģu domām, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2011.gada 1.marta lēmums Nr. 65, kurš attiecas uz amatu savienošanas jautājumiem, aizskar kolēģu pamattiesības. No ''Metodiskajiem norādījumiem'', kas tika apstiprināti ar minēto lēmumu, izriet arī nopietns risks, ka tie tiks piemēroti subjektīvi, izvēles kārtā un netaisnīgi. Vairāk »

LZAP adresējamās vēstules projekts

2011.gada 1. martā Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk tekstā – ‘’LZAP’’) ir pieņēmusi lēmumu nr.65 (prot.nr.3), ar kuru tika apstiprināti Metodiskie nodarījumi „Par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu blakus atsevišķu nodarbošanos, kuras Latvijas Republikas Advokatūras likums tieši neaizliedz, savienojamību ar advokāta amatu, profesionāliem pienākumiem un stāvokli sabiedrībā” (apkārtraksts) (turpmāk tekstā – „Metodiskie norādījumi”), neskatoties uz daudzu aktīvu kolēģu motivētiem un pamatotiem iebildumiem (vairāk kā 65 kolēģi). Vairāk »

LIKUMS ‘’PAR VALSTS NOSLĒPUMU’’ IR JĀPĀRSKATA

Advokātu atbalsta biedrība ar nopietnām bažām vērtē publiskajā telpā izskanējušo ziņu, ka Satversmes aizsardzības birojs (SAB) informējis valsts politisko vadību par it kā esošajiem šķēršļiem Valsts kontrolierei Ingūnai Sudrabai kandidēt Valsts prezidenta amatam. SAB sniegtās informācijas patiesīgumu var pārbaudīt ļoti šaurs personu loks, kaut gan lēmumus demokrātiskajā valstī pieņem tauta un tās pārstāvji. Advokātu atbalsta biedrība vēlas pievērst politiķu un sabiedrības uzmanību arī daudz būtiskākai problēmai: likums ‘’Par valsts noslēpumu’’ aizvien biežāk tiek izmantots un paplašināti tulkots tiesu procesos. Vairāk »

Mūžībā aizgājis Ilmārs Bišers

Naktī uz 2011. gada 12. maiju miris Ilmārs Bišers – zvērināts advokāts, izcils valstsvīrs un tiesību zinātnieks, patiesi inteliģents un sirsnīgs cilvēks. Vairāk »

Biedrības viedoklis par iespējām mazināt lietu vilcināšanu tiesā

Atsaucoties uz Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas aicinājumu piedalīties diskusijā par tiesu efektivitātes problēmām, Advokātu atbalsta biedrība nosūtīja diskusijas dalībniekiem rakstveida viedokli šajā jautājumā. Vairāk »

Mirusi kolēģe Irēna Sarkane

Mirusi mūsu kolēģe, mūsu biederības biedre Irēna Sarkane. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem! Vairāk »

Valdība pievēršas ''anonīmu komentāru'' problēmai

Advokātu atbalsta biedrība viena no pirmajām pievērsusi sabiedrības uzmanību tam, ka Interneta vidē ir neierobežota iespēja ar anonīmajiem komentāriem aizskart personas godu un cieņu. Vairāk »

Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas atskaites ziņojums

Ņemot vērā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes aizņemtību kopsapulces sagatavošanā, Advokātu atbalsta biedrība publicē un nosūta kolēģiem Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas atskaites ziņojuma tekstu. Vairāk »

Izvirzīti kandidāti vēlēšanām Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulcē

2011.gada 21.martā Latvijas Zvērinātu advokātu padomei tika iesniegts paziņojums par izvirzāmajiem kandidātiem vēlēšanām, kas notiks Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulcē 2011.gada 8. aprīlī. Vairāk »

Notikusi Advokātu atbalsta biedrības kopsapulce

2011.gada 17.martā notikusi Advokātu atbalsta biedrības kopsapulce. Vairāk »

2011.gada 17.martā notiks biedrības kopsapulce

Advokātu atbalsta biedrības valde aicina Jūs piedalīties Advokātu atbalsta biedrības biedru kārtējā kopsapulcē, kura notiks 2011.gada 17.martā plkst. 18.00 zvērinātu advokātu biroja ''Platacis&Partneri'' telpās, Duntes ielā 34, Rīgā. Vairāk »

Uzņemti jauni biedri - kolēģe Jolanta Radčenko un kolēģe Dace Valds

Ar Advokātu atbalsta biedrības valdes 2011.gada 27.janvāra un 10.februāra lēmumiem biedrībā uzņemti jauni biedri. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrības darbības pārskats par 2010.gadu

Cienījamās kolēģes un godātie kolēģi! ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA uzskata par nepieciešamu sīkāk Jūs informēt par savu darbību 2010.gadā. Viena no nopietnākajām problēmām Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā līdz šim brīdim ir nepietiekama informācijas apmaiņa savā starpā, kas noved pie tās izplatīšanas sagrozītā veidā, un atgrieziniskās saiknes trūkums starp kolēģiem un viņu pašu ievēlētajām institūcijām. Esam pārliecināti, ka sniedzot iespējami plašu un precīzu informāciju par savu darbību, mēs kaut nelielā mērā veicināsim pretējo – lietišķu un atklātu sarunu par mūsu kopējām problēmām, konstruktīvu risinājumu meklēšanu. Vairāk »

Uzņemti jauni biedri

2011.gada 20.janvārī Advokātu atbalsta biedrība uzņēmusi vairākus kolēģus savu biedru skaitā. Vairāk »

Biedrības kopsapulce notiks 2011.gada 3.februārī

Advokātu atbalsta biedrības valde aicina biedrības biedrus piedalīties Advokātu atbalsta biedrības biedru kārtējā kopsapulcē, kura notiks 2011.gada 3.februārī plkst. 18.00 zvērinātu advokātu biroja ''Platacis&Partneri'' telpās. Vairāk »

Apsveicam kolēģi Daigu Siliņu!

Apsveicam kolēģi Daigu Siliņu ar dēla piedzimšanu 2010.gada 21.decembrī! Novēlam veselību un mieru gan mātei, gan bērnam! Vairāk »

Veidos AAB reģionālās nodaļas

2010.gada 9. un 16.decembrī AAB valdes sēdē vairāki AAB biedri ir izteikušies, ka nepieciešams paplašināt un stiprināt biedrības darbību ārpus Rīgas tiesu apgabala. Vairāk »

Ziedo biedrībai LZAP piešķirtās prēmijas

2010.gada 7.decembra sēdē Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir nolēmusi par aktīvu darbību kolēģijas interesēs piešķirt prēmijas AAB biedriem Aleksandram Kazačkovam, Vilnim Krasovskim, Dmitrijam Skačkovam. Vairāk »

Pilnvaro D.Skačkovu izpildīt valdes priekšsēdētāja pienākumus

2010.gada 16.decembrī Sakarā ar zvērinātas advokātes Maijas Kalniņas atkāpšanos no biedrības valdes priekšsēdētāja amata AAB valde ir nolēmusi pilnvarot biedrības biedru zvērinātu advokātu Dmitriju Skačkovu izpildīt valdes priekšsēdētāja pienākumus. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība aicina kolēģus izteikties par tieslietu nozares problēmām

Ikvienam zvērinātam advokātam savā praksē ir nācies saskarties ar nepilnībām tiesu sistēmā, saskatīt tās problēmas un trūkumus, kas liedz sasniegt tiesisku mērķi. ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA uzskata par pienākumu apzināt esošās problēmas un veicināt to risināšanu, tādējādi pilnveidojot un atvieglojot tiesiska mērķa sasniegšanas procesu. Vairāk »

Nepieļaut kolēģu pamattiesību ierobežojumus!

Iepazīstoties ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļa A.Bitāna sagatavoto lēmumprojektu, ar kuru paredzēts būtiski un nepamatoti ierobežot kolēģu pamattiesības uz brīvo nodarbošanās izvēli, Advokātu atbalsta biedrība ir izteikusi savu viedokli, nosūtot vēstuli LZAP, un aicina visu kolēģus arī izteikt savu viedokli šajā jautājumā. AAB vēstules teksts lasāms šeit. Vairāk »

Biedrība lūdz Drošības policiju uzsākt kriminālprocesu sakarā ar prettiesiskiem komentāriem Internetā

2010.gada 8.jūnijā Advokātu atbalsta biedrība ir griezusies Drošības policijā ar iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu, kurā norāda, ka sakarā ar kolēģa A.Platača pazušanu Interneta ziņu portālos tikuši ievietoti ne vien komentāri, kas ceļ kolēģim neslavu, bet arī tādi komentāri, kas vērsti uz nacionālā naida kurināšanu. Iesnieguma kopija ir nosūtīta arī iekšlietu ministrei. Teksts ir lasāms šeit Vairāk »

Latvijas Advokātu Pirmās sporta spēles

Latvijas Advokātu Pirmās sporta spēles notiks 2010.gada 31.jūlijā un 1.augustā. Laipni aicināti visi zvērināti advokāti, zvērinātu advokātu palīgi un viņu ģimenes locekļi! Vairāk »

Lūdzam kolēģus izteikt viedokli par iespējamo kopsapulces sasaukšanu 19.03.2011.

Kolēģijas vadībā ir izskanējis viedoklis par iespējamo kopsapulces sasaukšanu 2010.gada 19.martā, to apvienojot ar Advokatūras dienas svinībām. Daži zvērināti advokāti pret to ir iebilduši. Vairāk »

Aicinām Latvijas Zvērinātu advokātu padomi steidzami reaģēt uz vardarbīgu noziegumu pret kolēģi!

Advokātu atbalsta biedrība aicina Latvijas Zvērinātu advokātu padomi steidzami pieņemt aicinājumu, kurā mudināt Latvijas Republikas tiesu, Prokuratūras un iekšlietu sistēmas darbiniekus apvienoties savas drošības un netraucētās profesionālās darbības aizstāvēšanā, kā arī spert visus iespējamos soļus pret kolēģi A.Plataci izdarītā nozieguma atklāšanai. Pilns Advokātu atbalsta biedrības aicinājuma teksts lasāms šeit. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība vēršas pret nepieļaujamajiem komentāriem par kolēģa A.Platača pazušanu

Šodien Advokātu atbalsta biedrības valde ir nosūtījusi Interneta ziņu portāliem apollo.lv, delfi.lv, tvnet.lv vēstuli ar lūgumu atklāt to personu IP adreses, kuras izplata absurdas un godu aizskarošas baumas sakarā ar kolēģa A.Platača pazušanu bez vēsts. Vēstules teksts lasāms šeit. Vairāk »

Notikusi Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas pirmā sēde

2010.gada 17.maijā plkst. 17.00 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes telpās ir notikusi Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas pirmā sēde. Komisija ir izveidota ar Kolēģijas kopsapulces 2010.gada 30.aprīļa lēmumu nolūkā izstrādāt nepieciešamos grozījumus gan Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējos normatīvajos aktos, gan arī ārējos normatīvajos aktos. Vairāk »

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Statūtu jaunās redakcijas projekts

Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas pirmajā sēdē zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs ir iesniedzis Kolēģijas Statūtu jaunās redakcijas projektu, kas lasāms šeit. Vairāk »

Ierosina disciplinārlietu pret zvērinātu advokātu A.Gobzemu

Rīgā, 2010.gada 18.maijā. Latvijas Zvērinātu advokātu padome šodien ir nolēmusi ierosināt disciplinārlietu pret zvērinātu advokātu Aldi Gobzemu un nosūtīt pārbaudes materiālus Disciplinārlietu komisijai. Vairāk »

Ģenerālprokurora p.i. adresētajā vēstulē Advokātu atbalsta biedrība nosoda prettiesku kratīšanu žurnālistes dzīvoklī

Advokātu atbalsta biedrībai no masu saziņas līdzekļiem kļuvis zināms par kratīšanu, ko veikuši Valsts policijas darbinieki š.g. 11. maija vēlā vakarā Latvijas Televīzijas žurnālistes Ilzes Naglas dzīvoklī. Izanalizējot pieejamo informāciju saistībā ar vārda brīvības un masu informācijas līdzekļa informācijas avota noslēpuma normu ievērošanu, Advokātu atbalsta biedrība uzskata par pienākumu paust savu attieksmi pret policijas, prokuratūras un tiesas rīcību kā rupju likumības pārkāpšanu sankcionējot, kā arī veicot kratīšanu un atzīstot to par leģitīmu. Vairāk »

Zvērināts advokāts Ivars Puķītis ierosina virzīt alternatīvos grozījumus Ētikas kodeksā

Kolēģis Ivars Puķītis ierosina izskatīt Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa grozījumu alternatīvo redakciju attiecībā uz zvērinātu advokātu reklāmu. I.Puķīša ierosinātajā projektā minēts, ka LZAP saskaņā ar Reklāmas likumu nav uzraudzības funkcijas šajā jomā, ko vienā no saviem lēmumiem ir uzsvērusi arī LZAP Ētikas komisija. Projekta teksts lasāms šeit. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība pieprasa respektēt Satversmi, valsts suverenitāti, tiesiskumu un uzsākt prokuratūras reformu

Advokātu atbalsta biedrība šodien ir nosūtījusi atklātu vēstuli Valsts Prezidentam, Saeimai, Augstākās Tiesas priekšsēdētājam un medijiem. Vēstulē Advokātu atbalsta biedrība pauž satraukumu par atsevišķu nevalstisku organizāciju un tām pietuvināto personu anarhistisko un demagoģisko reakciju uz Saeimas balsojumu par Jāņa Maizīša kandidatūru ģenerālprokurora amatam, kā arī ierosina vairākus priekšlikumus, kas vērsti uz prokuratūras reformēšanu atbilstoši mūsdienu demokrātijas prasībām. Vēstules teksts lasāms šeit. Vairāk »

Zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs ierosina LZAP komisijai nevirzīt Statūtu grozījumus uz kopsapulci

Pēc 2008.gada kopsapulces Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir izveidojusi vairākas komisijas, tajā skaitā Komisiju par grozījumiem LR Advokatūras likumā un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Statūtos (''Likumdošanas komisija''). 2009.gada 8.maijā šīs komisijas sagatavotais grozījumu projekts Kolēģijas Statūtos tika izslēgts no Kolēģijas kopsapulces darba kārtības. Sakarā ar grozījumu atkārtotu virzīšanu uz kopsapulci komisijas loceklis zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs ir nosūtījis Likumdošanas komisijai savus iebildumus. Vairāk »

2010.gada 22.aprīlī notiks AAB biedru kopsapulce

Advokātu atbalsta biedrība ielūdz savus biedrus uz Advokātu atbalsta biedrības biedru sanāksmi, kas notiks 2010. gada 22. aprīlī plkst. 17:00 Duntes ielā 34, Rīga, LV – 1005 Vairāk »

Ētikas komisija ierosina piemērot disciplinārsodu zvērinātam advokātam Aldim Gobzemam

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Ētikas komisija vienbalsīgi ir ierosinājusi piemērot disciplinārsodu zvērinātam advokātam Aldim Gobzemam, kurš Ētikas komisijas ieskatā piedāvājis juridisku palīdzību rakstiskā, uzmācīgā, citus kolēģus noniecinošā veidā personām, kuras nav izteikušas vēlmi saņemt šādu palīdzību no zvērināta advokāta A.Gobzema. Zemāk lasāms Ētikas komisijas lēmuma pilns teksts. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība izsaka līdzjūtību poļu kolēģiem

2010.gada 10.aprīlī Polijas prezidenta lidmašīnas katastrofā Krievijā pie Smoļenskas ir gājuši bojā arī Polijas Augstākās Advokātu Padomes pārstāvji. Advokātu atbalsta biedrība ir nosūtījusi Polijas Augstākajai Advokātu Padomei vēstuli, kurā izsaka līdzjūtību poļu kolēģiem. Vēstulē teikts... Vairāk »

Aloizs Vaznis: ''Tieslietu sistēmai vajag reformu''. Intervija "Neatkarīgās Rīta Avīzes'' žurnālistam Mārim Krautmanim

Advokātu atbalsta biedrības rīkotajā konferencē par cilvēktiesību tēmu, kas 19. martā notika Latviešu biedrības namā, bijušais izmeklētājs un iekšlietu ministrs, tagad zvērināts advokāts Aloizs Vaznis norādīja uz nopietnām pretrunām starp virkni likumu un Satversmē garantētajām cilvēktiesībām, kā arī Eiropā pieņemtajām cilvēktiesību normām. Par Lielo ausi, kas nelikumīgi noklausās ļaužu sarunas, par Ģenerālprokuratūras vietu telpā un laikā un citām problēmām tiesu varas jomā, šī Neatkarīgās intervija ar A. Vazni. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība pieprasa atjaunot bezmaksas autostāvvietu pie Tiesnu Nama Abrenes ielā 3, Rīgā

Rīgā, 12.aprīlī. Advokātu atbalsta biedrība ir nosūtījusi Tiesu namu aģentūrai, Tiesu administrācijai un Korupcijas Novēršanas un Apkarošanas Birojam vēstuli, kurā iebilst pret maksas pieprasīšanu par vieglā autotransporta novietošanu pie Tiesu Nama Abrenes ielā 3, Rīgā, kā arī pauž viedokli par pārbaudes nepieciešamību par korupcijas pazīmēm šādā rīcībā ar valstij piederošo Tiesnu Nama teritoriju. Vēstules teksts lasāms šeit. Vairāk »

Māris Krautmanis. Panāk taisnīgu likuma piemērošanu.

Pārpublicējam ''Neatkarīgās Rīta Avīzes'' žurnālista Māra Krautmaņa rakstu, kura pamatā ir saruna ar mūsu kolēģi Māru Krasovsku par dažiem profesionāli interesantajiem un sabiedriski nozīmīgajiem kriminālprocesiem. Vairāk »

Aloizs Vaznis. Satversme garantē. Bet kā ir praksē? (referāts 2010.gada 19.marta konferencē ''Cilvēktiesības kriminālprocesā'')

Latvijas Republikas Satversmes 96.pants garantē ikviena indivīda tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Satversmes 116.pantā noteikts, ka šīs tiesības var ierobežot tikai likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Vairāk »

Dmitrijs Skačkovs. Jautājumā par pārsūdzēšanas mehānismu efektivitāti pirmstiesas kriminālprocesā (referāts 2010.gada 19.marta konferencē ''Cilvēktiesības kriminālprocesā'')

Šogad apritēs pieci gadi kopš Latvijas Republikā ir stājies spēkā pretrunīgi vērtētais Kriminālprocesa likums. Atskatoties nesenajā pagātnē un kaut kādā mērā mēģinot analizēt šī likuma veiksmi vai neveiksmi tā pirmajos darbības gados, nevar neatcerēties, ko šī likuma pieņemšanas dienā par to rakstīja Latvijas mediji. Vairāk »

Saulvedis Vārpiņš. Vai kriminālprocesā var vadīties pēc principa „mērķis attaisno līdzekļus”, jeb cilvēktiesību pārkāpumi veicot operatīvās darbības. (referāts 2010.gada 19.marta konferencē ''Cilvēktiesības kriminālprocesā'')

Operatīvās darbības Latvijā veic ne viena vien tiesībsargājošā struktūra, taču, ņemot vērā to, ka pamatā uz tiesu nonāk lietas, kuru pamatā ir KNAB darbība, cilvēktiesību pārkāpumi tiks analizēti tieši minētās iestādes darbībā.Šajā tematā tiks apskatīts tikai viens jautājums- operatīvais pasākums: videokontrole. KNAB devīzes "GODS PĀR VARU" skaidrojums , atrodams KNAB mājas lapā... Vairāk »

Latvijas Zvērinātu advokātu Kolēģijas 2010.gada budžeta projekts

Advokātu atbalsta biedrība publicē Budžeta komisijas ierosināto Latvijas Zvērinātu advokātu Kolēģijas 2010.gada budžeta projektu, nodrošinot kolēģiem iespēju savlaicīgi ar to iepazīties un izteikt savu viedokli par to un priekšlikumus. Vairāk »

Budžeta komisijas locekļu Zanes Paulovskas un Madaras Ripas priekšlikumi par Kolēģijas 2010.gada budžeta projektu

Budžeta komisijas darba rezultātā tās vairākums, komisijas locekļi Zane Paulovska un Madara Ripa, ir izstrādājušas šeit publicējamos priekšlikumus. Advokātu atbalsta biedrība iesaka ar šiem priekšlikumiem rūpīgi iepazīties, ņemot vērā līdz Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2010.gada budžeta pieņemšanai ir palicis nedaudz vairāk par mēnesi. Vairāk »

KONFERENCĒ PAR CILVĒKTIESĪBĀM KRIMINĀLPROCESĀ ADVOKĀTI IEROSINA LABOT LIKUMUS

2010.gada 19.martā Rīgā, Latviešu biedrības namā notika Advokātu Atbalsta Biedrības un Latvijas Juristu Biedrības kopīgi rīkotā konference par tematu “Cilvēktiesības kriminālprocesā’’, ko apmeklēja arī Tieslietu ministrijas, Tiesībsarga biroja pārstāvji, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska. Ar referātiem konferencē uzstājās Advokātu Atbalsta Biedrības biedri zvērināti advokāti Maija Kalniņa, Ainārs Platacis, Dmitrijs Skačkovs, Aloizs Vaznis, Latvijas Krimināllietu advokātu biedrības valdes līdzpriekšsēdētājs Saulvedis Vārpiņš, Latvijas Juristu biedrības biedrs Rihards Bunka. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība informē kolēģus par savas darbības rezultātiem no dibināšanas brīža

Šodien, 2010.gada 15.martā, Advokātu atbalsta biedrība ir nosūtījusi visiem Latvijas zvērinātiem advokātiem, kam ir elektroniskā pasta adrese, vēstuli, kurā informē par savas darbības rezultātiem laika posmā no dibināšanas dienas, 2009.gada 30.jūlija, līdz šai dienai, 2010.gada 15.martam. Tā kā ne visi kolēģi lieto elektronisku pastu un ne visu kolēģu adreses bija pieejamas Advokātu atbalsta biedrībai, vēstules teksts ir lasāms arī šeit, biedrības mājas lapā. Vairāk »

Latvijas Juristu biedrības un Advokātu Atbalsta Biedrības konference par cilvēktiesībām kriminālprocesā

Advokātu atbalsta biedrība informē, ka 2010.gada 19.martā plkst. 14.00 Latviešu biedrības namā, 2. stāvā konferenču zālē ''Līgo'' notiks Latvijas Juristu biedrības un Advokātu atbalsta biedrības konference par tematu ''Cilvēktiesības kriminālprocesā''. Vairāk »

Uldis Cakars, Ainārs Platacis. LŪDZAM KONSTITUCIONĀLI TAISNĪGU ATTIEKSMI PAR SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMA IZPILDI PRET PENSIONĀRIEM UN TIESNEŠIEM!

Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi divās dažādās lietās izraisa pamatotas šaubas par taisnīgumu valsts attieksmē par abu spriedumu izpildi. Būtiski, ka vienā no lietām, pusei, kas bija pieteicēji, presē aktīvi tiek veidots tēls, ka pieteicēji, vadoties no Latvijas Republikas Satversmes tiesas sprieduma, salīdzinoši iedzīvosies uz sabiedrības rēķina. Vairāk »

Konference par dienesta transportlīdzekļa nodokli

Advokātu atbalsta biedrība informē, ka 2010.gada 26.februārī plkst. 13.00 Jāņa ielā 8, Rīgā, 2. stāvā notiks Latvijas Juristu biedrības rīkotā konference par dienesta transportlīdzekļa nodokli. Vairāk »

Uldis Cakars. KAĶĪŠA DZIRNAVIŅAS UN KULTŪRAS REVOLŪCIJA

Pagājušajam gadam vajadzētu ieiet vēsturē ar varbūtējiem kultūras revolūcijas pumpuru atvēršanās mēģinājumiem. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība rīkos divas konferences kopā ar Latvijas Juristu biedrību

Advokātu atbalsta biedrība un Latvijas Juristu biedrība nolēmušas rīkot konferenci par dienesta transportlīdzekļa nodokli un konferenci par cilvēktiesību jautājumiem kriminālprocesā. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība griezusies ar iesniegumu Ētikas komisijā par advokātes I.Megnes rīcību

Sabiedrībā jau ir izskanējusi informācija par zvērinātas advokātes Danutas Kuļkovas aizturēšanu operatīvā pasākuma rezultātā, kurā piedalījusies zvērināta advokāte Ita Megne. Šī gadījuma sakarā Advokātu atbalsta biedrība lūgusi Ētikas komisijai izvērtēt I.Megnes rīcību. Publicējam Ētikas komisijai adresēto Advokātu atbalsta biedrības vēstules tekstu. Vairāk »

Ritums Rozenbergs. Satrauc Maizīša vadītās prokuratūras apsūdzību zema kvalitāte

Pārpublicējam ''Neatkarīgās Rīta Avīzes'' žurnālista rakstu , kurā atspoguļoti arī mūsu kolēģu viedokļi par vienu no šodienas aktuālajām problēmām. Vairāk »

Aloiza Važņa runa AAB un LKAB 2010.gada 13.janvāra konferencē

Kā jau tika ziņots, 2010.gada 13.janvārī viesnīcā ‘’Rīdzene’’ ir notikusi Advokātu atbalsta biedrības (AAB) un Latvijas Krimināllietu Advokātu Biedrības (LKAB) rīkotā konference, kuras pamatjautājumi bija valsts nodrošinātās aizstāvības kriminālprocesā apmaksas modelis un Advokātu atbalsta biedrības priekšlikums par sīku noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu dekriminalizāciju. Iespēju robežās portāla apmeklētāji tiks iepazīstināti ar konferences materiāliem, un kā pirmo no tiem publicējam kolēģa Aloiza Važņa runu šajā konferencē. Vairāk »

DIVAS ADVOKĀTU BIEDRĪBAS KONFERENCĒ APSPRIEŽ IESPĒJAMUS UZLABOJUMUS VALSTS APMAKSĀTAJĀ AIZSTĀVĪBĀ KRIMINĀLPROCESĀ

Rīga, 14.janvāris. Vakar viesnīcā ‘’Rīdzene’’ ir notikusi Advokātu atbalsta biedrības (AAB) un Latvijas Krimināllietu Advokātu Biedrības (LKAB) rīkotā konference, kuras pamatjautājumi bija valsts nodrošinātās aizstāvības kriminālprocesā apmaksas modelis un Advokātu atbalsta biedrības priekšlikums par sīku noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu dekriminalizāciju. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība aicina savus biedrus 2010.gada 13.janvārī uz konferenci par valsts apmaksāto aizstāvību kriminālprocesā

Advokātu atbalsta biedrības valde aicina savus biedrus piedalīties kopīgajā konferencē ar Latvijas Krimināllietu Advokātu Biedrību, kurā aicināti piedalīties arī Tieslietu ministrijas un Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji. Vairāk »

Laimīgu Jauno gadu!

Advokātu atbalsta biedrība sveic savus biedrus un visus kolēģus jaunajā 2010.gadā un novēl laimi, prieku, labklājību, profesionālus panākumus, mieru un saticību darbā un ģimenē! Vairāk »

Pēc „MAQS Law Firm” un „Māmiņu Kluba” pieteikuma Satversmes tiesa ierosina lietu par vecāku pabalsta apmēra ierobežojumiem

2009.gada 18.decembrī Satversmes tiesa izskatīja zvērināto advokātu biroja (ZAB) „MAQS Law Firm” un „Māmiņu Kluba” sagatavoto konstitucionālo sūdzību, kurā tika apstrīdēts vecāku pabalsta ierobežojums, kas tiek piemērots gadījumā, ja vecāku pabalsta saņēmējs strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir noteikts 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra. Vairāk »

STARPTAUTISKAJĀ PRETKORUPCIJAS DIENĀADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA AICINA SARGĀT CILVĒKTIESĪBAS

Nu jau sesto gadu pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā pretkorupcijas diena, kura tika iedibināta ar ANO Ģenerālās asamblejas 2003.gada 31.oktobra rezolūciju Nr. 58/4. ANO ir pasludinājusi 9.decembri par Starptautisko pretkorupcijas dienu nolūkā palielināt informētību par korupciju un par ANO Korupcijas novēršanas un apkarošanas konvencijas nozīmi. Vairāk »

Kolēģis Anatolijs Gļaņenko uzņemts Advokātu atbalsta biedrībā

Advokātu atbalsta biedrības valde ar gandarījumu informē, ka mums ir pievienojis kolēģis Anatolijs Gļaņenko. Vairāk »

Kolēģis A.Vaznis piedalās Iekšlietu ministrijas konferencē

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija 2009.gada 27.novembī rīkoja iekšlietu sistēmas darbinieku konferenci. Uz konferenci kā goda viesi Iekšlietu ministre Linda Mūrniece uzaicināja arī pirmās atjaunotās Latvijas Republikas Iekšlietu ministru, zvērinātu advokātu Aloizu Vazni. Vairāk »

Advokātu atbalsta biedrība aicina steidzami sasaukt konferenci par valsts apmaksāto aizstāvību kriminālprocesā

Rīgā, 11.novembrī. Valstī tuprinoties ekonomiskajai krīzei un palielinoties bezdarbnieku un maznodrošināto iedzīvotāju skaitam, kļūst arvien aktuālākas problēmas ar valsts nodrošinātu aizstāvību kriminālprocesā, uzskata Advokātu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Maija Kalniņa. Vairāk »

Advokātu birojs ''Sjademe un Saulietis'' aicina piedalīties basketbola turnīrā

Šā gada 5.-6.decembrī Viļņā notiks kārtējais Starptautiskais Advokātu basketbola turnīrs. Pagājušo gadu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas komanda sekmīgi tajā startēja un ieguva godpilno ceturto vietu. Domāju, ka pie tā mums nevajadzētu apstāties! Vairāk »

Par Satversmes tiesas spriedumu iesniegta un pieņemta sūdzība

Olafs Brežinskis kopā ar vairākām citām fiziskām 2008. gada 24. jūlijā Latvijas Republikas Satversmes tiesā iesniedza konstitucionālo sūdzību par “Par likuma “Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam”. Vairāk »

Aloizs Vaznis. Rūpes par tiesisku Latviju

Lasot avīzi „Diena” un noskatoties TV -3 pārraides „Nekā personīga” var nodomāt, ka visas pasaules sabiedrības uzmanības epicentrā ir Latvijas kā tiesiskas valsts tēla prestiža jautājums. Vairāk »

Izsakām līdzjūtību kolēģim Kārlim Palepam

Advokātu atbalsta biedrība izsaka līdzjūtību kolēģim Kārlim Palepam sakarā ar mātes nāvi. Vairāk »

Piešķir Viestura ordeni kolēģim Aloizam Vaznim

Ordeņu kapituls ir nolēmis piešķirt Viestura ordeņa III šķiru Aloizam Vaznim, Latvijas Republikas iekšlietu ministram 1990.-1991.gadā, zvērinātam advokātam. Vairāk »

NODOKĻU PAAUGSTINĀŠANA APDRAUD TIESU PIEEJAMĪBU

Kopš 2008.gada 21.novembra, kad Saeima lielā steigā pieņēmusi nozīmīgus grozījumus nodokļu likumdošanā, tendence paaugstināt nodokļus tikai gājusi plašumā un ievērojami mazinājusi tiesu sistēmas pieejamību fiziskajām un juridiskajām personām. Vairāk »

Latvijas Zvērinātu advokātu Kolēģijas 2009.gada 8.maija un 28.augusta kopsapulces protokols

Advokātu atbalsta biedrība nodrošina iespēju Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem iepazīties ar šī gada kopsapulces protokolu, tajā fiksētajiem kopsapulces lēmumiem, lēmumprojektiem, priekšlikumiem un Latvijas Zvērinātu advokātu padomei dotajiem kopsapulces uzdevumiem. Vairāk »

Pirmās instances tiesas spriedums V.Tihonova lietā

Administratīvā rajona tiesa 2009.gada 2.oktobrī pasludinājusi spriedumu lietā, kas ierosināta sakarā ar zvērināta advokāta Viktora Tihonova pieteikumu pieteikumu attiecībā uz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmuma atcelšanu, ar kuru V.Tihonovs tika izslēgts no Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas. Vairāk »

Tikšanās ar Latvijas Juristu biedrības vadītāju A.Borovkovu

Advokātu atbalsta biedrība infomē, ka biedrības pārstāvji tikušies ar Latvijas Juristu biedrības priekšsēdētāju Aivaru Borovkovu, lai pārrunātu visiem Latvijas juristiem aktuālās problēmas un to iespējamus risinājumus. Vairāk »

Kolēģis Pēteris Krievs uzņemts Advokātu atbalsta biedrībā

Advokātu atbalsta biedrības valde informē, ka nolēmusi apmierināt zvērināta advokāta Pētera Krieva iesniegumu par uzņemšanu mūsu biedrībā. Vairāk »

Riski ar PVN mahinācijām Latvijā. (VAT Fraud Risks in Latvia)

Ar ko var saskarties jebkurš uzņēmums strādājošs Latvijā, kas ir iesaistīts darījumā, kas tiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. Vairāk »

Biedrība ierosina apbalvot ar Viestura ordeni kolēģi Aloizu Vazni (vēstule Ordeņa kapitulam)

No masu saziņas līdzekļiem esam saņēmuši informāciju, ka Iekšlietu ministre Linda Mūrniece ir griezusies ar iesniegumu Ordeņu kapitulā ar ierosinājumu piešķirt bijušajam Iekšlietu ministram Marekam Segliņam Viestura ordeni. Linda Mūrniece apbalvošanai izvirzīja arī Valsts prezidenta padomnieku drošības jautājumos Raimondu Rožkalnu un Aloizu Vazni, kurš savulaik strādāja iekšlietu dienestā un bija Iekšlietu ministrs pirmajā Ivara Godmaņa valdībā 1990. gadā. Vairāk »

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA AICINA ADVOKĀTU VECĀKOS IZTEIKTIES PAR VALSTS NODROŠINĀTĀS JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS FINANSĒJUMU

Lai sakārtotu jautājumu par valsts apmaksātās juridiskās palīdzības finansējumu, Advokātu atbalsta biedrības (AAB) valde aicinājusi zvērinātu advokātu vecākos izteikt viedokli par šajā jomā konstatētajām problēmām. Vairāk »

Par likumprojektu „Dokumenta juridiskā spēka likums”

Tieslietu ministrijas rīkotās sanāksmes sakarā ar likumprojekta „Dokumentu juridiskā spēka likums” izstrādi laikā ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA ir iesniegusi lūgumu atlikt minēto sanāksmi, lai dotu ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAI iespēju piedalīties likumprojekta saskaņošanas procesā un izteikt savu viedokli par likumprojekta tiesību normām un to redakciju. Vairāk »

Zvērināta advokāta Aināra Platača debašu runa Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulcē 2009. gada 28. augustā

Izvērtējot advokātu kolēģijas budžeta formēšanas principus jāsecina, ka ilgus gadus novārtā atstāta tā ieņēmumu daļa. Tradicionāli, to gadu no gada nav vērtējusi arī Revīzijas komisija. Kā zināms mūsu budžeta ieņēmumus pamatā veido advokātu atskaitījumi kolēģijas fondā. Pēdējā laikā, krīzes apstākļos, ir novērojama tendence, kad advokāti nespēj veikt maksājumus un tādēļ tiek atskaitīti no advokātu skaita! Vairāk »

AAB preses relīze par Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulci 2009. gada 28. augustā

Šodien tika turpināta un pabeigta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas gada kopsapulce, kura 2009.gada 8.maijā tika pārtraukta kvoruma trūkuma dēļ. Vairāk »

Aloizs Vaznis: „Iestāsimies par klientu tiesībām!”

Savi noslēpumi var būt katram - gan atsevišķai personai, gan zināmai personu kopai, gan uzņēmumam un iestādei. Vairāk »

No septembra samazinās zvērinātu advokātu vecāko atlīdzības apmēru

Lai nodrošinātu valsts budžeta izdevumu samazinājumu, no šā gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim par 20% tiks samazināts zvērinātu advokātu vecāko atlīdzības apmērs un par 40% - atlīdzināmo izdevumu apmērs no Ministru kabineta noteikumos noteiktā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmēra 2009.gadam. Vairāk »

AAB uzņem zvērinātu advokātu Andri Rukmani

Advokātu atbalsta biedrības valde, izskatot zvērināta advokāta Andra Rukmaņa iesniegumu, vienbalsīgi nolēmusi uzņemt viņu biedrībā. Vairāk »

Zvērināta advokāta Ulda Cakara runa Advokātu atbalsta biedrības dibināšanas sapulcē

Biedrības dibināšana, manuprāt, ir vērtējama kā cerīgs mēģinājums reanimēt pozitīvu komunikāciju advokātu starpā kā tam vajadzētu būt mūsu korporatīvā organizācijā un tas izriet no grāmatas Advokatūra 1919.-1945. un kāda tā, manuprāt, pastāvēja man zināmā periodā no manas iestāšanās kolēģijā 1985. līdz 2004.gadam. Vairāk »

Par taisnīgu evolūciju! (Zvērināta advokāta Dmitrija Skačkova runa Advokātu atbalsta biedrības dibināšanas sapulcē)

Pirms šīs sapulces dzirdēti daudzi izteikumi par to, ka nu atkal nav miera, ka atkal tiek organizēta kaut kāda ‘’revolūcija’’. Vairāk »

Advokatūra krustcelēs

Noliegt acīmredzamo ir nepateicīga nodarbe, pat ja šādu rīcību diktē tāds neapšaubāmi labs motīvs kā vēlme pasargāt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju no skandalozas un darboties nespējīgas profesionālās organizācijas tēla. Vairāk »

Atvadas no advokatūras

Kādas pašlaik ir Latvijas iedzīvotāju iespējas uz tiesisku aizstāvību un savu cilvēktiesību aizstāvību? Vai sabiedrība var būt pārliecināta, ka vajadzības gadījumā tā saņems godprātīgu, kvalificētu juridisku palīdzību? Vai šajā ziņā var cerēt uz advokatūru? Vairāk »