Kā kļūt par AAB biedru?

Sludinājumi

Advokātu atbalsta biedrība sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi organizē mācību pasākumu – semināru un praktisku nodarbību, kura notiks 2013.gada 12.jūnijā plkst. 18.00  Tiesu nama Konferenču zālē 4.stāvā, Abrenes ielā 3, Rīgā.

Mācību pasākuma temats‘’Operatīvā informācijas analīze’’.
 
Paredzamais ilgums -  2-3 akadēmiskas stundas.

Lektorszvērināts advokāts dr.iur. Juris Beikmanis.

Atgādinām, ka 2012.gadā Advokātu atbalsta biedrības valde atbrīvoja biedrus no biedru naudas samaksas, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī. Sakarā ar nepieciešamību segt mācību pasākumu organizēšanas izdevumus un citus biedrības izdevumus ar 2013. gada 1.janvāri turpināsim piemērot Statūtu 10.nodaļu, kura nosaka biedru naudas apmēru LVL 50 gadā.

Advokātu atbalsta biedrības biedri, kuri samaksājuši biedru naudu par visu savu dalības laiku biedrībā, izņemot 2012.gadu, var piedalīties seminārā bez dalības maksas.
 
Visiem citiem iespējamajiem dalībniekiem dalības maksa tiek noteikta LVL 10 apmērā, un tā iemaksājama Advokātu atbalsta biedrības kontā:

Biedrība „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA”
Konta Nr. LV77HABA0551026147988
Banka AS „Swedbank”
Bankas kods HABALV22

Piesakoties semināram, lūdzam pievienot maksājuma dokumenta kopiju (skanētā veidā).

Lūdzam pieteikties Advokātu atbalsta biedrības valdes loceklim kolēģim Maksimam Abramovam pa elektronisko pastu maksims.abramovs@gmail.com

Maksimālais pasākuma dalībnieku skaits ir divdesmit piecas personas.

Ar cieņu,
Advokātu atbalsta biedrības valde